Kategorier
Hälsa

Hälsokontroll för dina anställda i Västerås

Är det mycket sjukfrånvaro på en arbetsplats, bör man ta detta på allvar. Hälsokontroll i Västerås hjälper dig att se varför en anställd inte mår bra. Förebyggande friskvård är viktigt.

Kanske är det en känsla av stress eller personliga svårigheter som ligger bakom sjukfrånvaron. Då kan det också vara så att man går från ett stillasittande arbete direkt hem till soffan, där man blir sittande med chips och öl. Det blir lätt en ond cirkel, och det gäller att bryta osunda vanor. Som arbetsgivare kan du erbjuda friskvårdsinsatser och låta alla dina anställda genomgå en ordentlig hälsokontroll i Västerås.

Värk kan ha många orsaker

Ofta klagar folk på värk, och det kan bero på stress, sömnbrist och känslomässiga problem, men det kan också handla om överansträngning, belastningsskador eller förslitningar. Det är viktigt att tänka på ergonomin, så att man har bra ljus, bra arbetsställning och även att man upplever en positiv anda på jobbet.

En hälsokontroll i Västerås innefattar både test av det upplevda hälsoläget och rent medicinska kontroller med provtagning och undersökning. Det är en bra utgångspunkt att anlita professionella läkare och sjuksköterskor för att kolla upp hälsan för att sedan kunna sätta in rätta åtgärder för var och en i personalen.

Personal som känner sig sedd och uppskattad är mer benägna att gå till jobbet, och som arbetsgivare kan du påverka arbetsklimatet på ett positivt sätt. Med professionella vårdinsatser när det behövs, möjligheter till träning och annan friskvård kommer de anställda att både bli piggare och gladare.