Kategorier
Okategoriserade

Arvsrätt – Att säkerställa arv och undvika konflikter i familjen

Det kan vara oerhört komplicerat att tolka ett testamente efter att en person har gått bort. Vem som ska ha vad bestäms dock till stor del genom arvsrätt.

Det där med arvsrätt är intressant. Vad händer egentligen med ens tillgångar när man dör? Det enda som egentligen är givet är att dina barn ärver en del av dödsboet. Ibland kan man höra hot om att föräldrar ska göra sina barn arvlösa, men detta är helt enkelt inte möjligt i Sverige. Vanligtvis skriver man i sitt testamente vad man vill att pengar och material man efterlämnar sig ska gå till. Men det går som sagt inte att testamentera bort tillgångar till barn. Detta gäller hälften av föräldrarnas kvarlåtenskap och kallas för laglott. Hot om att göra barn arvlösa är med andra ord tomma hot. Det brukar ju heta att tomma tunnor skramlar mest.

Arvsrätt – Vad händer med dina tillgångar när du går bort?

Arvsrätten i Sverige säkerställer att dina barn har rätt till en del av ditt arv. Det är dock inte möjligt att helt utesluta sina barn från att ärva. I ett testamente kan du ange hur du önskar att dina tillgångar ska fördelas efter din bortgång, men laglotten skyddar dina barns rätt till minst hälften av arvet. Så, hotet om att göra sina barn arvlösa är inte juridiskt giltiga och kan betraktas som tomma hot.

​​En väsentlig faktor för att förhindra arvstvister

Däremot kan arvsrätten bli oerhört komplicerad ur andra perspektiv, särskilt om det finns fler släktingar än bara barn till den avlidna och ännu mer komplicerat om den avlidne inte har varit gift. När diskussionen om fördelningen av arvet inleds är det lätt att konflikter uppstår inom familjen. Det finns till och med exempel där olika tolkningar av ett testamente har lett till splittring inom familjer. För att undvika sådana situationer är det klokt att söka juridisk hjälp för att tolka svensk arvsrätt. Genom att göra detta från början kan man säkerställa en korrekt fördelning och undvika onödiga konflikter. Att ta hjälp av en jurist kan vara en